close
Menu

SKL- Veldspuitkeuring

SKL- Veldspuitkeuring
SKL- Veldspuitkeuring

GroeNoord verzorgt SKL-spuitkeuringen en is een erkend SKL-keuringsstation voor zowel veldspuiten als motorspuiten. Vanuit de eisen die aan de land- en tuinbouwbedrijven gesteld worden en de Arbo-wetgeving is het in optimale conditie houden van de apparatuur van groot belang. Het hele jaar door kunt u bij ons terecht voor het keuren van uw veldspuit omdat de door het SKL goedgekeurde spuitbaan permanent staat opgesteld in een overdekte ruimte. Ervaren SKL-keurmeesters nemen samen met u de machine door en repareren eventuele gebreken ter plekke, zodat u weer vooruit kunt met een goedgekeurde veldspuit.

SKL-keuring 2016

Door de wetgeving zijn een aantal zaken veranderd omtrent SKL-keuringen.Rijenspuiten met een werkbreedte van 3 meter of minder, onkruidspuiten in fruit- en boomteelt en spuitmachines gemonteerd op zaai- en pootmachines met een werkbreedte van 3 meter of minder moeten dit jaar ook SKL gekeurd worden. Dit geldt ook voor rijenspuiten die gebruikt worden voor loofdoding in de aardappelen.Omdat sinds 2016 de verplichting tot keuren van spuitmachines is geregeld vanuit de wetgeving van het Ministerie van Economische Zaken zijn de vrijstellingen voor deze spuitapparatuur vervallen. Alle machines van 3 jaar en ouder moeten voor eind 2016 gekeurd zijn. Er is vanuit het ministerie nog geen duidelijkheid over de keuringsfrequentie van deze machines. Mogelijk wordt dit 3-jaarlijks.Bekijk het volgende PDF-document voor SKL keuringen in 2016

 www.sklkeuring.nl